laatste update corona-virus, Opspoor

10-03-2020

Beste ouders/verzorgers,

Ondanks dat er nu nog geen directe aanleiding toe is, willen wij u via deze weg wel alvast informeren over ons beleid rondom het coronavirus. Onze berichtgeving is op dit moment in verschillende communicatielijnen ingericht. Wij richten ons in eerste instantie tot onze directeuren en plaatsen op onze website geregeld nieuwe updates.
Binnen OPSPOOR hebben wij een crisisteam samengesteld. Binnen dit team wordt onze aanpak rondom het coronavirus voor de scholen bepaald en daarmee zijn wij ondersteunend richting scholen en directeuren. Uw eerste aanspreekpunt blijft echter in eerste instantie de directeur van uw school. De directie zal u direct benaderen wanneer er veranderingen zijn. Hiernaast hebben we ons IT-Lab gevraagd de mogelijkheden te verkennen om onderwijs op afstand mogelijk te maken.
Maar nogmaals: op dit moment is er nog geen directe aanleiding tot verdere actie. Dit schrijven is puur ter informatie. Wij volgen nog steeds de richtlijnen die de RIVM en de GGD hebben opgesteld.
Er is vanmiddag weer contact geweest met het speciale RIVM team inzake het contactbeleid. Zij hebben naar ons toe nogmaals bevestigd dat de school direct betrokkene is en samen met andere betrokkenen z.s.m. op de hoogte wordt gebracht als er iemand in de directe omgeving van de leerling positief wordt getest.
Wij verzoeken u als ouders/verzorgers gedurende de dag uw telefoon in de gaten te houden. Mocht de school bellen met het verzoek uw kind van school op te halen, dan verzoeken wij u snel te handelen. Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn om uw kind op te halen, wilt u dit dan via iemand anders regelen? Geeft u dan nog wel even aan de school door wie dit is.

Met vriendelijke groet,
Chris van Meurs

Ouders aan het woord

"Op de Koningsspil staat het kind centraal."

"Er wordt alles gedaan om te zorgen dat het kind de juiste begeleiding en onderwijs krijgt. Kinderen worden positief gestimuleerd." - Bregit