Gezonde school vignet

bewegen en sport

Onze school is gezond

 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en sport. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in beschreven in ons beleidsplan.

  • Voorlichting over het belang van bewegen en sport.
  • Coördineren van alle activiteiten binnen het thema Bewegen en sport, zoals een sportdag, pauzesport of een projectweek.
  • Betrekken van leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers bij Gezonde School-activiteiten.
  • Signaleren van opvallende ontwikkelingen rond bewegen en sport.
  • Uitvoeren en handhaven van het beweeg- en sportbeleid, inclusief afstemming en communicatie met leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers.
  • Evalueren van het beleid, bijvoorbeeld jaarlijks.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Ouders aan het woord

"Op de Koningsspil staat het kind centraal."

"Er wordt alles gedaan om te zorgen dat het kind de juiste begeleiding en onderwijs krijgt. Kinderen worden positief gestimuleerd." - Bregit