Tevredenheidsonderzoek

Een tevredenheidsonderzoek is een onderzoek waarmee onze school kan peilen of de ouders, leerkrachten en/of leerlingen tevreden zijn. Uit de peiling blijkt op welke punten onze doelgroep van het onderzoek wel of juist niet tevreden is. Door het evalueren van die informatie en het werken aan de verbeterpunten kan de kwaliteit van onze school verbeteren.

 Een tevredenheidsonderzoek geeft ook aan of de school op de goede weg is. In dat geval is het een opsteker en een stimulans om zo door te gaan.
Via de link kunt u lezen en zien hoe onze doelgroep naar ons kijkt en waardeert.

OBS De Koningsspil A1 Poster.Uitkomsten TO-1dag.pdf

Leerlingen aan het woord

"Wij vinden het leuk op De Koningsspil omdat we een moestuin met schommel hebben"

"En de juffen houden van grapjes en vinden pesten écht niet leuk!"- Leerlingen groep 4