update coronavirus Opspoor 12 mrt. 2020

12-03-2020
Geachte ouders/verzorgers,

Hierbij de update vanuit Opspoor.
In de bijlage vindt u brief waarvoor ik uw aandacht vraag.
Verder kan ik u melden dat ik alle informatie niet alleen via ouderportaal communiceer maar dit ook op onze website zal plaatsen. www.obsdekoningsspil.nl

Met vriendelijke groet,
Sieta Dolstra, dir.

NB.
Wij zullen de kinderen van de groepen 1 t/m 3, net als de andere groepen, opvangen op het plein. Wilt u ervoor zorgen dat u buiten op het plein uw kind aanmeldt bij de leerkracht. De groepsleerkrachten nemen vervolgens de groep mee naar binnen.

Leerkrachten aan het woord

"Op de Koningsspil zijn wij altijd met nieuwe ontwikkelingen bezig"

"Zo werken we met chroombooks, leerdoelen en digitale methodes." - juf Ellen