Leerlingenparticipatie

Leerlingen hebben een actieve rol in het meebepalen van ons onderwijs

Leerlingenraad
In de leerlingenraad zitten kinderen uit de bovenbouw die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen belangrijk vinden voor onze school. Zij hebben de rol om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in de vergaderingen van de leerlingenraad.

Iedereen kan misschien wel iets bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad denkt mee met de leerkrachten en gaat aan de slag met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen.

Door de leerlingenraad:
  • hebben leerlingen inspraak
  • ervaren leerlingen wat democratie is en hoe dat werkt
  • ervaren leerlingen wat haalbaar en realistisch is
  • voelen leerlingen zich meer betrokken bij het reilen en zeilen van de school
Zaken waarover de leerlingen bijvoorbeeld kunnen meedenken:
  • het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein
  • bevindingen bij het gebruik van lesmethoden
  • allerhande activiteiten die buiten de lessen plaats vinden
  • regels op school

Leerlingen aan het woord

"Omdat ik naar de juf mag luisteren, daar leer ik van"

"En we vinden de huishoek zo leuk." - Leerlingen groep 2