GGD Zaanstreek-Waterland

De jeugdgezondheidszorg van de GGD is nauw betrokken bij de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen vanaf vier jaar. Het is belangrijk dat uw kind gezond is, zich goed ontwikkeld en zich thuis en op school prettig voelt. We werken nauw samen met de GGD Zaanstreek/Waterland. We hebben goede contacten met het Jeugdgezondheidszorgteam van de GGD bestaande uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een doktersassistente en een logopedist. Indien er zorg is om een van onze leerlingen, dan schakelen we deskundige uit dit team in.

Jeugdgezondheidszorg
Wanneer uw 4-jarige kind naar de basisschool gaat, wordt de dienstverlening van het consultatiebureau overgenomen door de schoolarts en de schoolverpleegkundige. In groep 2 worden de ouders uitgenodigd voor een uitgebreid geneeskundig onderzoek van hun kind. In groep 7 worden de leerlingen gezien door de schoolverpleegkundige en wordt er gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Alle leerlingen uit de overige groepen kunnen voor een extra onderzoek worden uitgenodigd door de schoolarts of op verzoek van de ouders, de leerkracht, de huisarts, het consultatiebureau of de schoolbegeleidingsdienst.

Logopedische screening
Tijdens de kleuterperiode komt de logopedist van het Centrum voor Jeugd en Gezin op school. Zij voert een gesprekje met uw kind, controleert de spraak, het taalgebruik en het begrijpen van taal. Ook luistert zij naar de stem en het ademgebruik en let op of uw kind goed luistert naar de opdrachtjes, of duimt (of op vingers of op een speen zuigt), of vaak met de mond open zit. Uw kind benoemt plaatjes, zegt woorden en zinnen na en voert opdrachten uit. De logopedische screening is gratis.

Leerlingen aan het woord

"Wij vinden het leuk op De Koningsspil omdat we een moestuin met schommel hebben"

"En de juffen houden van grapjes en vinden pesten écht niet leuk!"- Leerlingen groep 4