Ons team

Op de Koningsspil staat een team enthousiaste professionals klaar om het beste uit de kinderen te halen!

Ons team ziet er als volgt uit:
  • Groepsleerkrachten: zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerling gegevens, contact onderhouden met ouders. Nemen deel aan vergaderingen en participeren in werkgroepen.
  • Intern begeleider: houdt zich vooral bezig met de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. De begeleider bespreekt de problemen van deze leerlingen met de leerkracht, onderhoudt contact met de ouders en externe instanties en zorgt voor voorwaarden om de kinderen te volgen in hun ontwikkeling.
  • Coördinator science: coördineert het onderwijs op het terrein van wetenschap en techniek.
  • Coördinator VVE-specialist Jonge Kind: werkt vanuit vier invalshoeken: inhoud, begeleiding, ontwikkeling en beleid, het onderwijs aan jonge kinderen binnen onze school verder vorm te geven. Dit gebeurt vanuit actuele theorieën en praktijkonderzoek vanuit het idee dat jonge kinderen met de hulp van de leerkracht 'lerend spelen' en spelend leren'.
  • Rekencoördinator: stuurt aan op verbeteringen van de kwaliteit in de school ten aanzien van het rekenen-wiskunde wat betreft het vakdidactische repertoire, het enthousiasmeren van collega's en het begeleiden en helpen om planmatige veranderingen op te zetten. 
  • Docent bewegingsonderwijs: is verantwoordelijk voor de motorische leerlijn binnen de school. Daarnaast het ontwikkelen van een naschools aanbod voor de jeugd in de omgeving.
  • Vakdocent muziek: verzorgt het muzikale aanbod bij ons op school en begeleidt de leerkrachten bij het uitvoeren van het verantwoord muziekonderwijs.
  • Administratief medewerker: verantwoordelijk voor administratieve en secretariële werkzaamheden.
  • Conciërges: Zij zorgen voor een veilig schoolklimaat door o.a. toe te zien op een opgeruimde omgeving, beheren en uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden met daarnaast een lichte administratieve taak.
  • Directie: draagt zorg voor kwaliteit, organisatie, sfeer, begeleiding en het welzijn van iedereen die bij de school betrokken is.
 

Ouders aan het woord

"Op de Koningsspil staat het kind centraal."

"Er wordt alles gedaan om te zorgen dat het kind de juiste begeleiding en onderwijs krijgt. Kinderen worden positief gestimuleerd." - Bregit