Ons team

Op de Koningsspil staat een team enthousiaste professionals klaar om het beste uit de kinderen te halen!

Ons team ziet er als volgt uit:
  • Groepsleerkrachten: zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerling gegevens, contact onderhouden met ouders. Nemen deel aan vergaderingen en participeren in werkgroepen.
  • Intern begeleider: houdt zich vooral bezig met de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. De begeleider bespreekt de problemen van deze leerlingen met de leerkracht, onderhoudt contact met de ouders en externe instanties en zorgt voor voorwaarden om de kinderen te volgen in hun ontwikkeling.
  • Coördinator science: coördineert het onderwijs op het terrein van wetenschap en techniek.
  • Vakdocent bewegingsonderwijs: is verantwoordelijk voor de motorische leerlijn binnen de school. Daarnaast het ontwikkelen van een naschools aanbod voor de jeugd in de omgeving.
  • Vakdocent muziek: verzorgt het muzikale aanbod bij ons op school en begeleidt de leerkrachten bij het uitvoeren van het verantwoord muziekonderwijs.
  • Administratief medewerker: verantwoordelijk voor administratieve en secretariële werkzaamheden.
  • Directie: draagt zorg voor kwaliteit, organisatie, sfeer, begeleiding en het welzijn van iedereen die bij de school betrokken is.

Leerlingen aan het woord

"Wij vinden het leuk op De Koningsspil omdat we een moestuin met schommel hebben"

"En de juffen houden van grapjes en vinden pesten écht niet leuk!"- Leerlingen groep 4