Bibliotheek Waterland

Wij hebben een eigen bibliotheek in de school, die wordt beheerd door Bibliotheek Waterland. Deze volwaardige bibliotheek bevordert taalontwikkeling, leesplezier en mediawijsheid van onze leerlingen. Ook handig: deze bibliotheek is ook servicepunt voor alle inwoners van Oosthuizen en omgeving. Iedereen kan hier boeken aanvragen, lenen en ook weer inleveren. Zo zijn de school en de bibliotheek samen een verbindende factor in het dorp.


Openingstijden
De openingstijden van de Bibliotheek op school in De Koningsspil zijn:
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 10:00 uur en van 13:30 tot 16:30 uur.

Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen van een abonnement op
www.bibliotheekwaterland.nl

Even voorstellen
Vanaf 1 januari 2016 ben ik gestart als leesconsulent op De Koningsspil. Ik werk bij Bibliotheek Waterland in de Frontoffice, daarnaast heb ik vorig jaar de opleiding tot Leesconsulent gevolgd. Dit is een gerichte opleiding voor Leesconsulenten binnen het primair onderwijs. Een opleiding om taken als Leesconsulent binnen de organisatie van de school goed en gedegen te kunnen vervullen.

Wat zijn de taken van een Leesconsulent
Het is de bedoeling dat ik samen met de leescoördinatoren van school het leesplezier en informatievaardigheden van de leerlingen ga bevorderen. Vanaf 1 januari 2016 ben ik daarvoor  aanwezig op dinsdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur in de bibliotheek op school. Tot mijn taken behoren o.a. het verzorgen van leesprogramma's, bibliotheekprogramma's, informatievaardigheidsprogramma's, het beheer van de bibliotheek, de collectievorming, deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en het afnemen van de leesmonitor.
In nauwe samenwerking met de leescoördinatoren van de school hoop ik tot een goede en structurele invulling van leesbevordering en informatievaardigheid verwerving te komen. Ik hoop dan ook goed aan te kunnen sluiten bij het aanwezige leesbeleidsplan en informatievaardigheidsplan van de school.

Met vriendelijke groet,
Clementine Twint

Ouders aan het woord

"Op de Koningsspil staat het kind centraal."

"Er wordt alles gedaan om te zorgen dat het kind de juiste begeleiding en onderwijs krijgt. Kinderen worden positief gestimuleerd." - Bregit