Kinderoefentherapie

Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Soms verloopt de motorische ontwikkeling van een kind trager of afwijkend vergeleken met leeftijds­genoten. Het duurt het bijvoorbeeld lang voordat het kind zelfstandig kan fietsen, kan het niet goed meekomen tijdens de gymles of heeft moeite met kleuren en schrijven. Zie je dit bij je kind? Of word je er op gewezen door school? Kinderoefentherapie kan helpen!

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren. Vaak zien we dat de motorische problemen ook gepaard gaan met een nevendiagnose, waaronder: autisme, ADHD en problemen in de sensorische integratie. In de behandeling wordt hier uiteraard rekening mee gehouden.
 
Kinderoefentherapeuten zijn ook gevestigd binnen onderwijsinstellingen. Doordat de behandeling plaats vindt binnen een onderwijsinstelling kunnen de motorische vaardigheden direct in de dagelijkse situatie van het kind worden geoefend. Denk hierbij aan de gymles, het buitenspelen en het schrijven en knutselen in de klas. Ook is er een goede samenwerking met de leerkracht en worden ouders betrokken bij het behandelproces.

Kinderoefentherapie wordt vergoed. Kinderoefentherapie valt onder het basispakket van de zorgverzekering. De eerste 18 behandelingen worden automatisch vergoed vanuit het basispakket.

 


 

Leerkrachten aan het woord

"Op de Koningsspil zijn wij altijd met nieuwe ontwikkelingen bezig"

"Zo werken we met chromebooks, leerdoelen en digitale methodes." - juf Ellen