Schoolinformatie

Continurooster
We werken op De Koningsspil met een continurooster. Dat betekent dat de leerlingen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur op school zijn.

Vakanties en vrije dagen
Studiedag 6 oktober 2022
Studiedag 7 oktober 2022
Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2022
Studiedag 16 november 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Studiedag 6 maart 2023
Goede vrijdag 7 april 2023
Tweede paasdag 10 april 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Studiedag 22 mei 2023
Tweede pinksterdag 29 mei 2023
Studiedag 30 mei 2023
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de onderstaande link https://www.opspoor.nl/pagina/356/Verlof+en+vakantie.

Indien u na het lezen van bovenstaande informatie toch besluit een verlofaanvraag te doen, kunt u zich melden bij de directie voor een verlofformulier. Het verlofformulier wordt, voorzien van bewijs dat er echt een geldige reden is voor verzuim, ingeleverd bij de directie.

 

Ouders aan het woord

"Het is belangrijk dat mijn kinderen naar school gaan in het dorp en buurtgenootjes ontmoeten"

"De school vervult echt een dorpsfunctie; er worden steeds meer activiteiten georganiseerd in en rond de school." - Nicolette