Schoolinformatie

Continurooster
We werken op De Koningsspil met een continurooster. Dat betekent dat de leerlingen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur op school zijn.

Vakanties en vrije dagen
Studiedag 4 september 2023
Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober 2023
Studiedag 6 december 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Studiedag 1 februari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024
Studiedag 15 maart 2024
Goede vrijdag 29 maart 2024
Tweede paasdag 1 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
Tweede pinksterdag 20 mei 2024
Studiedag 21 mei 2024
Studiedag 24 juni 2024
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2024

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de onderstaande link https://www.opspoor.nl/pagina/356/Verlof+en+vakantie.

Indien u na het lezen van bovenstaande informatie toch besluit een verlofaanvraag te doen, kunt u zich melden bij de directie voor een verlofformulier. Het verlofformulier wordt, voorzien van bewijs dat er echt een geldige reden is voor verzuim, ingeleverd bij de directie.

 

Leerlingen aan het woord

"Wij vinden het leuk op De Koningsspil omdat we een moestuin met schommel hebben"

"En de juffen houden van grapjes en vinden pesten écht niet leuk!"- Leerlingen groep 4