Active Floor - Gezond en leerzaam op OBS de Koningsspil

04-09-2023
Sinds maart 2023 hebben wij op OBS de Koningsspil een Active Floor!
Op de Active Floor worden leerlingen uitgedaagd in beweging te komen. Er zijn allerlei spellen waarin het bewegen en spelplezier het doel zijn, maar er zijn ook spellen waarin een beroep wordt gedaan op de cognitieve vaardigheden. Daarmee kan de Active Floor worden ingezet voor de verwerking van aangeboden leerstof en voor het automatiseren van bijvoorbeeld rekenopgaven. Welke leerling wil nou geen tafelsommen oefenen in de spannende jungle game?

Cognitieve vaardigheden, samenwerken en motorische ontwikkeling zijn uitgangspunten die aan de basis staan van alle spellen van de Active Floor. De leerlingen vinden het ontzettend leuk en groeien in hun ontwikkeling. Op OBS de Koningsspil ligt onze focus op gezond opgroeien. Het bewegend leren is een aanbod wat hier goed bij aansluit. Met de aanschaf van de Active Floor willen wij hier nog meer invulling aan geven.

Wij willen op school meer aandacht besteden aan bewegend leren naast de al ingezette vorm van bewegend leren (Zweeds ren spel, lopend dictee, tafel joggen etc.). Door de Active Floor zijn wij in staat de leerlingen een andere vorm van bewegend leren aan te bieden. Wij zijn dan ook heel blij dat wij onze toekomstmakers (leerlingen) dit kunnen aanbieden.

Ook biedt de Active Floor de mogelijkheid zelf spellen/lessen te creëren. Het biedt de leerlingen zich verder te ontwikkelen op het gebied van programmeren. Op OBS de Koningsspil hebben wij een groep leerlingen 'de toekomstmakers' die worden opgeleid tot professionals in de school. Zij zullen kennis gaan opdoen met het maken van lessen voor de Active Floor. Deze lessen zullen dan uit worden gezet onder verschillende groepen. Zo maken de leerkrachten door de leerlingen kennis met de mogelijkheden van de Active Floor.

Ouders aan het woord

"Het is belangrijk dat mijn kinderen naar school gaan in het dorp en buurtgenootjes ontmoeten"

"De school vervult echt een dorpsfunctie; er worden steeds meer activiteiten georganiseerd in en rond de school." - Nicolette