Praktische informatie 4-jarigen

Praktische informatie over de eerste schooldag(en) van uw kind:
  • De wet maakt het mogelijk, dat uw kind voordat het 4 jaar wordt, mag komen wennen. Elke school besluit zelf of deze mogelijkheid wel of niet geboden wordt. In overleg met de leerkrachten hebben wij besloten om uw kind in ieder geval twee keer te laten wennen/kennismaken vóór hun vierde verjaardag.
  • Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt, komt het niet op school. Eventueel trakteren vindt plaats op het kinderdagverblijf of op de peuterspeelzaal. Met het trakteren neemt uw kind afscheid van de voorschoolse opvang.
  • Uit ervaring weten we, dat 4-jarigen, die net op de basisschool beginnen, veel indrukken moeten verwerken. Om die reden hanteren we de regel dat uw kind gedurende de eerste twee weken alleen 's morgens op school komt. Daarna bespreekt de leerkracht met u hoe het gegaan is en spreekt u samen af wanneer voor uw kind de dag aanbreekt om ook de middag naar school te komen.
Hier vindt u de informatiebrief voor ouders van groep 1/2. Zo krijgt u een goed beeld van hoe de schoolweek van uw jonge kind er uit ziet.

Ouders aan het woord

"Op de Koningsspil staat het kind centraal."

"Er wordt alles gedaan om te zorgen dat het kind de juiste begeleiding en onderwijs krijgt. Kinderen worden positief gestimuleerd." - Bregit